Tuesday, 28 October 2008

The Dark Knight - SpoofJoker Interrogation Spoof. Watch it na lang! Haha. Hindi ko rin kasi maintindihan si Batman eh. Haha.

Domo arigato kay John Michael para dito.

No comments: