Monday, 10 November 2008

Puputulan Kayo! - Eh Anong Gagamitin Ni Misis?

Misis: Delayed ako nang one month pero huwag mo munang ipagsabi.Nahihiya ako…

Mister: Okey.

Kinabukasan, dumating ang taga-Mercalco. ..

Taga-Meralco: Misis, delayed po kayo ng one month.

Misis: Ha? Bakit mo alam?

Taga-Meralco: Nasa record po.

Mister: Bakit naka-record diyan na delayed ang misis ko?

Taga-Meralco: Kung gusto ninyong mawala sa record, magbayad kayo!

Mister: Eh kung ayokong magbayad?

Taga-Meralco: Puputulan kayo!

Mister: Eh anong gagamitin ni misis?

Tag-Meralco: Pwede naman siyang gumamit ng kandila.

Domo arigato kay Kuya Green. Sa site niya ko 'to nakuha.

1 comment:

XiR.. said...

kandila??
LOLOLOLOL
=DDDDDDD